UNINETT logo

UNINETT trafikkstatistikk

Dette er en sammenstilling av trafikkstatistikk for UNINETTs kunder.

Grafene viser statistikk per kunde og per link. Grafene oppdateres i nær sanntid med forskjellig oppløsning, fra grafer som viser gjennomsnitt over 5 minutter til grafer som viser gjennomsnitt over 24 timer, og som viser data for et lengre tidsrom.

UNINETT kunder

Current  

Statlige Høgskoler og Universiteter

Current  
Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo Current Links: 1
Høgskolen i Ålesund Current Links:
Høgskolen i Molde Current Links: 1 2 3
Nord universitet Trøndelag Current Links:
OsloMet – Storbyuniversitetet (Høgskolen i Oslo og Akershus) Current Links: 1 2 3 4 5
Høgskolen i Østfold Current Links: 1 2 3 4
Høgskulen i Volda Current Links: 1 2
Høgskulen på Vestlandet Current Links: 1 2 3 4 5 6 7 8
Høgskolen i Innlandet Current Links: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Kunsthøgskolen i Oslo Current Links: 1
Norges Handelshøyskole Current Links: 1 2
Norges idrettshøgskole Current Links: 1 2
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Current Links: 1 2 3 4 5
Norges musikkhøgskole Current Links: 1
Nord universitet Current Links: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - NTNU Current Links: 1 2 3 4 5 6
Sámi Allaskuvla Samisk Høgskole Current Links: 1
Universitetet i Agder Current Links: 1 2 3 4
Universitetet i Bergen Current Links: 1 2 3 4 5 6 7 8
Universitetet i Oslo Current Links: 1 2 3 4 5 6 7
Universitetet i Stavanger Current Links: 1 2
Universitetet i Tromsø - UiT Norges arktiske universitet Current Links: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Høgskolen i Sørøst-Norge Current Links: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Andre Høgskoler

Current  
Ansgar Teologiske Høgskole Current Links: 1
Handelshøyskolen BI Current Links: 1 2
Stiftelsen Diakonova Current Links:
Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning Current Links: 1
Fjellhaug Internasjonale Høgskole Current Links: 1
Forsvarets høgskole Current Links:
Høyskolen Kristiania Current Links: 1
Lovisenberg diakonale høgskole Current Links: 1
Stiftelsen Det teologiske menighetsfakultet Current Links: 1
NLA Høgskolen AS Current Links: 1 2 3 4
Noroff University College Current Links: 1
Politihøgskolen Current Links: 1 2 3 4 5
Universitetssenteret på Svalbard AS Current Links: 1 2 3
VID vitenskapelige høgskole AS Current Links: 1 2 3 4 5
Westerdals Høyskole AS - Oslo School of Arts, Communication and Technology Current Links:

Grunnopplæring

Current  
Alta kommune, barn- og ungesektoren Current Links:
Åmot Ungdomsskole Current Links:
Ålesund kommune Current Links:
Oslo kommune Utdanningsetaten Current Links: 1 2

Forskning

Current  
Akvaplan-Niva AS Current Links: 1
Andøya Space Center Current Links: 1
CICERO senter for klimaforskning Current Links: 1
Chr. Michelsens Institutt Current Links: 1
Eiscat Scientific Association Current Links: 1
Forsvarets Forskningsinstitutt Current Links: 1
Folkehelseinstituttet Current Links: 1
Norges forskningsråd Current Links: 1
Havforskningsinstituttet Current Links: 1
Institutt for energiteknikk Current Links: 1 2
Kings Bay Current Links: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Kompetanse Norge Current Links: 1 2
Kongsberg Satellite Services AS Current Links: 1
Møreforsking Ålesund AS Current Links: 1
Møreforsking Volda AS Current Links:
NAMMCO - The North Atlantic Marine Mammal Commission Current Links: 1
Stiftelsen Nansen Senter for Fjernmåling Current Links: 1
Stiftelsen Norges geotekniske institutt Current Links: 1 2
Norges Geologiske Undersøkelse Current Links: 1
NIBIO - Norsk institutt for bioøkonomi Current Links: 1 2 3 4 5
NIFU Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning Current Links: 1
Stiftelsen norsk institutt for kulturminneforskning Current Links: 1
Norsk institutt for luftforskning Current Links: 1 2
Stiftelsen norsk institutt for naturforskning NINA Current Links: 1 2 3 4 5
Norsk Institutt for Vannforskning Current Links: 1 2 3 4 5
Nofima AS Current Links: 1 2
Nordlandsforskning AS Current Links: 1
Stiftelsen NORSAR Current Links: 1
Northern Research Institute - Norut Current Links: 1 2 3
Norsk polarinstitutt Current Links: 1 2 3
Norsk regnesentral Current Links: 1
Nordisk samisk institutt Samisk instithutta Current Links:
Norsk Utenrikspolitisk institutt Current Links: 1
Norsk Romsenter Current Links: 1
Institutt for samfunnsforskning - ISF Current Links:
Simula Research Laboratory AS Current Links: 1
SINTEF AS Current Links: 1 2 3 4 5 6 7
Statens kartverk Current Links: 1 2 3
Statped Current Links: 1 2
Telenor ASA - Research Current Links: 1 2
Norsk treteknisk institutt Current Links: 1
Taiwan National Space Center: Taiwan Satellite Project Current Links: 1
Veterinærinstituttet Current Links: 1 2 3 4

Helseforetak

Current  
Helse Vest IKT Current Links: 1 2
Helse Nord IKT Current Links: 1
Sykehuspartner HF Current Links: 1 2

Andre kunder

Current  
Stiftelsen Administrativt forskningsfond ved Norges Handelshøyskole Current Links: 1
Arkivverket Current Links: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Stiftelsen Bergen Senter for Elektronisk Kunst Current Links: 1
Fagskolen Innlandet (FI) Current Links: 1
Framsenteret Current Links: 1
IKA Trøndelag Current Links:
IKA Kongsberg Current Links: 1
Senter for IKT i utdanningen Current Links: 1 2
Kommunearkivinstitusjonenes Digitale RessursSenter SA, KDRS SA Current Links: 1 2 3 4
Meteorologisk institutt Current Links: 1 2 3 4 5 6 7
Stiftelsen Nasjonalmuseet for kunst Current Links: 1
Nasjonalbiblioteket Current Links: 1 2 3 4 5 6
Fagskolen i Troms avd Tromsø Current Links: 1
Nasjonal kommunikasjonsmyndighet Current Links: 1
Norsk Lyd- og Blindeskriftbibliotek Current Links: 1
NOKUT - Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen Current Links: 1
UNINETT Norid AS Current Links: 1 2 3
NORLA Current Links: 1
Museene i Sør Trøndelag AS Current Links: 1 2
Studentersamfundet i Trondhjem Current Links: 1
UNINETT Sigma2 AS Current Links: 1 2 3 4
Studentsamskipnaden i Gjøvik, Ålesund og Trondheim Current Links: 1
Senter for internasjonalisering av utdanning Current Links: 1
Studentmediene i Trondheim Current Links: 1
Svalbard Museum Current Links: 1
Universitets- og høgskolerådet Current Links: 1
UNINETT AS Current Links: 1 2 3

Samtrafikkpartnere

Current  
Akamai CDN Current Links: 1 2
Bergen IX Current Links: 1
NIX 1, Oslo Current Links: 1
NIX 2, Oslo Current Links: 1
Tromso IX Current Links: 1
Trondheim IX Current Links: 1
Telenor Current Links: 1 2

Oppstrømsleverandør (NORDUnet)

Current  
NORDUnet Current Links: 1 2 3 4

Oppdatert: 2018-02-22 23:45:01 drift@uninett.no Valid XHTML 1.0 Transitional