Uninett logo

Uninett trafikkstatistikk

Dette er en sammenstilling av trafikkstatistikk for Uninetts kunder.

Grafene viser statistikk per kunde og per link. Grafene oppdateres i nær sanntid med forskjellig oppløsning, fra grafer som viser gjennomsnitt over 5 minutter til grafer som viser gjennomsnitt over 24 timer, og som viser data for et lengre tidsrom.

Uninett kunder

Current  

Statlige Høgskoler og Universiteter

Current  
Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo Current IPv6% Links: 1
Høgskolen i Molde Current IPv6% Links: 1 2 3 4
Høgskolen i Østfold Current IPv6% Links: 1 2 3 4
Høgskulen i Volda Current IPv6% Links: 1 2
Høgskulen på Vestlandet Current IPv6% Links: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Høgskolen i Innlandet Current IPv6% Links: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Kunsthøgskolen i Oslo Current IPv6% Links: 1 2
Norges Handelshøyskole Current IPv6% Links: 1 2
Norges idrettshøgskole Current IPv6% Links: 1 2
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Current IPv6% Links: 1 2 3
Norges musikkhøgskole Current IPv6% Links: 1 2 3
Nord universitet Current IPv6% Links: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - NTNU Current IPv6% Links: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
OsloMet – Storbyuniversitetet Current IPv6% Links: 1 2 3
Sámi Allaskuvla Samisk Høgskole Current IPv6% Links: 1 2
Universitetet i Agder Current IPv6% Links: 1 2 3 4
Universitetet i Bergen Current IPv6% Links: 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Universitetet i Oslo Current IPv6% Links: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Universitetet i Stavanger Current IPv6% Links: 1 2 3 4
Universitetet i Tromsø - UiT Norges arktiske universitet Current IPv6% Links: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Universitetet i Sørøst-Norge Current IPv6% Links: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Andre Høgskoler

Current  
Ansgar høyskole AS Current IPv6% Links: 1
Stiftelsen Handelshøyskolen BI Current IPv6% Links: 1 2 3 4 5 6 7 8
Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning Current IPv6% Links: 1
Fjellhaug Internasjonale Høgskole Current IPv6% Links: 1
Høyskolen for yrkesfag AS Current IPv6% Links: 1
Høyskolen Kristiania - Ernst G Mortensens Stiftelse Current IPv6% Links: 1
Lovisenberg diakonale høgskole Current IPv6% Links: 1
LIMPI AS Current IPv6% Links: 1
MF vitenskapelig høyskole Current IPv6% Links: 1 2
NLA Høgskolen AS Current IPv6% Links: 1 2 3 4 5
Politihøgskolen Current IPv6% Links: 1 2 3 4
Universitetssenteret på Svalbard AS Current IPv6% Links: 1 2 3
VID vitenskapelige høgskole AS Current IPv6% Links: 1 2 3 4

Grunnopplæring

Current  
Oslo kommune Utdanningsetaten Current IPv6% Links: 1
Utdanningsdirektoratet Current IPv6% Links: 1 2 3 4 5

Forskning

Current  
Akvaplan-Niva AS Current IPv6% Links: 1
Andøya Space AS Current IPv6% Links: 1 2
Artsdatabanken Current IPv6% Links: 1
CESNET Current IPv6% Links: 1
CESSDA ERIC Current IPv6% Links: 1
CICERO senter for klimaforskning Current IPv6% Links: 1 2
Chr. Michelsens Institutt Current IPv6% Links: 1
Eiscat Scientific Association Current IPv6% Links: 1 2
Forsvarets Forskningsinstitutt Current IPv6% Links: 1 2
Norges forskningsråd Current IPv6% Links: 1 2
Havforskningsinstituttet Current IPv6% Links: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Institutt for energiteknikk Current IPv6% Links: 1 2
Kings Bay Current IPv6% Links: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Kongsberg Satellite Services AS Current IPv6% Links: 1 2
Møreforsking AS Current IPv6% Links: 1
NAMMCO - The North Atlantic Marine Mammal Commission Current IPv6% Links: 1
Stiftelsen Nansen Senter for Fjernmåling Current IPv6% Links: 1
Nordlandsforskning AS Current IPv6% Links: 1
Norges Geologiske Undersøkelse Current IPv6% Links: 1 2 3 4 5
NIBIO - Norsk institutt for bioøkonomi Current IPv6% Links: 1 2 3 4 5 6
Stiftelsen norsk institutt for kulturminneforskning Current IPv6% Links: 1 2
Stiftelsen NILU Current IPv6% Links: 1 2 3
Stiftelsen norsk institutt for naturforskning NINA Current IPv6% Links: 1 2 3 4 5
Norsk Institutt for Vannforskning Current IPv6% Links: 1 2 3 4 5
Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress AS Current IPv6% Links: 1 2
Nofima AS Current IPv6% Links: 1 2 3
Norce Norwegian Research Centre AS Current IPv6% Links: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Norinnova AS Current IPv6% Links: 1
Stiftelsen NORSAR Current IPv6% Links: 1 2
Norsk polarinstitutt Current IPv6% Links: 1 2 3
Norsk Regnesentral Current IPv6% Links: 1 2
Norsk Utenrikspolitisk institutt Current IPv6% Links: 1
Norsk Romsenter Current IPv6% Links: 1
NTNU Samfunnsforskning Current IPv6% Links: 1
Simula UiB AS Current IPv6% Links: 1
Simula Research Laboratory AS Current IPv6% Links: 1 2
SINTEF AS Current IPv6% Links: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Statens kartverk Current IPv6% Links: 1 2 3
Statped Current IPv6% Links: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Telenor ASA - Research Current IPv6% Links: 1
Norsk treteknisk institutt Current IPv6% Links: 1
National Space Organization (NSPO) Current IPv6% Links: 1
Veterinærinstituttet Current IPv6% Links: 1 2 3 4 5

Helseforetak

Current  
Helse Vest IKT Current IPv6% Links: 1 2
Helse Nord IKT Current IPv6% Links: 1 2

Andre kunder

Current  
Interkommunalt Arkiv Troms IKS Current IPv6% Links: 1
Arkivverket Current IPv6% Links: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Stiftelsen Bergen Senter for Elektronisk Kunst Current IPv6% Links: 1
Eumetsat Current IPv6% Links: 1 2
Fagskolen Innlandet (FI) Current IPv6% Links: 1
Framsenteret Drift AS Current IPv6% Links: 1
Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse Current IPv6% Links: 1 2 3 4 5 6 7 8
Interkommunalt arkiv for Buskerud Vestfold og Telemark IKS Current IPv6% Links: 1
Innovasjon Norge Current IPv6% Links: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Kommunearkivinstitusjonenes Digitale RessursSenter SA, KDRS SA Current IPv6% Links: 1 2 3 4
Kystverket Current IPv6% Links: 1
Statens Lånekasse for Utdanning Current IPv6% Links: 1
Meteorologisk institutt Current IPv6% Links: 1 2 3 4 5 6 7
Miljødirektoratet Current IPv6% Links: 1 2 3 4
Studentsamskipnaden i Stavanger Current IPv6% Links: 1
Stiftelsen Nasjonalmuseet for kunst Current IPv6% Links: 1 2
Nasjonalbiblioteket Current IPv6% Links: 1 2 3 4 5 6 7 8
Norsk Helsenett SF Current IPv6% Links: 1 2 3 4 5 6
Nasjonal kommunikasjonsmyndighet Current IPv6% Links: 1
Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen NOKUT Current IPv6% Links: 1
NORDUnet A/S Current IPv6% Links: 1 2
Norid AS Current IPv6% Links: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Museene i Sør Trøndelag AS Current IPv6% Links: 1 2
Studentersamfundet i Trondhjem Current IPv6% Links: 1 2
Studentsamskipnaden på Vestlandet Current IPv6% Links: 1
Norges Arktiske Studentsamskipnad Current IPv6% Links: 1 2
Studentsamskipnaden i Agder Current IPv6% Links: 1 2 3 4
Studentsamskipnaden i Ås Current IPv6% Links: 1 2
Sigma2 AS Current IPv6% Links: 1 2 3 4 5 6
Sikt – Kunnskapssektorens tjenesteleverandør Current IPv6% Links: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Studentsamskipnaden i Gjøvik, Ålesund og Trondheim Current IPv6% Links: 1
Studentmediene i Trondheim Current IPv6% Links: 1
Nord studentsamskipnad Current IPv6% Links: 1 2 3 4 5
Svalbard Museum Current IPv6% Links: 1

NREN naboer

Current  
FUNET, FI NREN Current IPv6% Links: 1 2
SUNET, SE NREN Current IPv6% Links: 1

Samtrafikkpartnere

Current  
Akamai CDN Current IPv6% Links: 1
Bergen IX Current IPv6% Links: 1
Microsoft Current IPv6% Links: 1 2
NIX 1, Oslo Current IPv6% Links: 1
NIX 2, Oslo Current IPv6% Links: 1
Stavanger IX Current IPv6% Links: 1
Tromso IX Current IPv6% Links: 1
Trondheim IX Current IPv6% Links: 1
Telenor Current IPv6% Links: 1 2
NORDUnet Zoom pod in Uninett Current IPv6% Links: 1 2

Oppstrømsleverandør (NORDUnet)

Current  
NORDUnet Current IPv6% Links: 1 2 3 4 5

Oppdatert: 2024-07-24 23:45:00 drift@uninett.no