Uninett logo

Uninett trafikkstatistikk

Dette er en sammenstilling av trafikkstatistikk for Uninetts kunder.

Grafene viser statistikk per kunde og per link. Grafene oppdateres i nær sanntid med forskjellig oppløsning, fra grafer som viser gjennomsnitt over 5 minutter til grafer som viser gjennomsnitt over 24 timer, og som viser data for et lengre tidsrom.

Uninett kunder

Current  

Statlige Høgskoler og Universiteter

Current  
Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo Current Links: 1
Høgskolen i Innlandet - Hedmark Current Links: 1 2
Høgskolen i Innlandet - Lillehammer Current Links: 1
Høgskolen i Molde Current Links: 1 2 3 4
Høgskolen i Østfold Current Links: 1 2 3 4
Høgskulen i Volda Current Links: 1 2
Høgskulen på Vestlandet Current Links: 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Høgskolen i Innlandet Current Links: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Kunsthøgskolen i Oslo Current Links: 1 2
Norges Handelshøyskole Current Links: 1 2
Norges idrettshøgskole Current Links: 1 2
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet ( Veterinærehøyskolen + Veteriærinstituttet ) Current Links: 1 2 3 4
Norges musikkhøgskole Current Links: 1 2 3
Nord universitet Current Links: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - NTNU Current Links: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Sámi Allaskuvla Samisk Høgskole Current Links: 1 2
Universitetet i Agder Current Links: 1 2 3 4 5
Universitetet i Bergen Current Links: 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Universitetet i Oslo Current Links: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Universitetet i Stavanger Current Links: 1 2 3 4
Universitetet i Tromsø - UiT Norges arktiske universitet Current Links: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Universitetet i Sørøst-Norge Current Links: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Andre Høgskoler

Current  
Ansgar Teologiske Høgskole Current Links: 1
Stiftelsen Handelshøyskolen BI Current Links: 1 2
Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning Current Links: 1
Fjellhaug Internasjonale Høgskole Current Links: 1
Høyskolen for yrkesfag Current Links: 1
Høyskolen Campus Kristiania - Ernst G Mortensens Stiftelse Current Links: 1
Lovisenberg diakonale høgskole Current Links: 1
LIMPI AS Current Links: 1
MF vitenskapelig høyskole Current Links: 1 2
NLA Høgskolen AS Current Links: 1 2 3 4 5
Noroff University College Current Links:
Politihøgskolen Current Links: 1 2 3 4 5
Universitetssenteret på Svalbard AS Current Links: 1 2 3
VID vitenskapelige høgskole AS Current Links: 1 2 3 4 5 6 7

Grunnopplæring

Current  
Oslo kommune Utdanningsetaten Osloskolen Current Links: 1
Utdanningsdirektoratet - direktoratet for barnehage, grunnopplæring og IKT (Udir) Current Links: 1 2 3

Forskning

Current  
Akvaplan-Niva AS Current Links: 1
Andøya Space Center Current Links: 1
Artsdatabanken Current Links: 1
CESNET Current Links: 1
CESSDA ERIC Current Links: 1
CICERO senter for klimaforskning Current Links: 1
Chr. Michelsens Institutt Current Links: 1
Eiscat Scientific Association Current Links: 1
Forsvarets Forskningsinstitutt Current Links: 1
Folkehelseinstituttet Current Links: 1
Norges forskningsråd Current Links: 1 2
Havforskningsinstituttet Current Links: 1 2 3 4 5 6
Institutt for energiteknikk Current Links: 1 2 3 4
Kings Bay Current Links: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Kompetanse Norge Current Links: 1 2 3 4 5
Kongsberg Satellite Services AS Current Links: 1 2
Møreforsking Ålesund AS Current Links: 1
NAMMCO - The North Atlantic Marine Mammal Commission Current Links: 1
Stiftelsen Nansen Senter for Fjernmåling Current Links: 1
Nordlandsforskning AS Current Links: 1
Stiftelsen Norges geotekniske institutt Current Links:
Norges Geologiske Undersøkelse Current Links: 1 2 3 4
NIBIO - Norsk institutt for bioøkonomi Current Links: 1 2 3 4 5 6 7
NIFU Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning Current Links:
Stiftelsen norsk institutt for kulturminneforskning Current Links: 1 2 3
Norsk institutt for luftforskning Current Links: 1 2 3
Norsk institutt for naturforskning NINA Current Links: 1 2 3 4 5
Norsk Institutt for Vannforskning Current Links: 1 2 3 4 5 6
Nofima AS Current Links: 1 2 3
Norce Norwegian Research Centre AS Current Links: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
NorInnova AS Current Links: 1
Stiftelsen NORSAR Current Links: 1 2
Northern Research Institute - Norut Current Links:
Norsk polarinstitutt Current Links: 1 2 3 4
Norsk Regnesentral Current Links: 1 2
Norsk Utenrikspolitisk institutt Current Links: 1
Norsk Romsenter Current Links: 1
NTNU Samfunnsforskning Current Links: 1
Simula Research Laboratory AS Current Links: 1 2 3
SINTEF AS Current Links: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Statens kartverk Current Links: 1 2 3 4
Statped Current Links: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Telenor ASA - Research Current Links: 1 2
Trøndelag Forskning og Utvikling AS Current Links: 1
Norsk treteknisk institutt Current Links: 1
National Space Organization (NSPO) Current Links: 1
Veterinærinstituttet Current Links: 1 2 3 4 5 6 7 8

Helseforetak

Current  
Helse Vest IKT Current Links: 1 2
Helse Nord IKT Current Links: 1
Sykehuspartner HF Current Links:

Andre kunder

Current  
Stiftelsen Administrativt forskningsfond ved Norges Handelshøyskole Current Links: 1
Interkommunalt Arkiv Troms IKS Current Links: 1
Arkivverket Current Links: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Stiftelsen Bergen Senter for Elektronisk Kunst Current Links: 1
Fagskolen Innlandet (FI) Current Links: 1
Framsenteret Current Links: 1 2
Interkommunalt arkiv for Buskerud, Vestfold og Telemark IKS Current Links: 1
Senter for IKT i utdanningen Current Links:
Innovasjon Norge Current Links: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Kommunearkivinstitusjonenes Digitale RessursSenter SA, KDRS SA Current Links: 1 2 3 4
Meteorologisk institutt Current Links: 1 2 3 4 5 6 7
Miljødirektoratet Current Links: 1 2 3 4
Stiftelsen Nasjonalmuseet for kunst Current Links: 1 2
Nasjonalbiblioteket Current Links: 1 2 3 4 5 6 7 8
Fagskolen i Troms avd Tromsø Current Links: 1
Norsk Helsenett SF - nhn Current Links: 1 2 3 4 5 6
Nasjonal kommunikasjonsmyndighet Current Links: 1
NOKUT - Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen Current Links: 1
NORDUnet A/S Current Links: 1 2
Norid AS Current Links: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
NORLA Current Links: 1
Museene i Sør Trøndelag AS Current Links: 1 2
Studentsamskipnaden i Ås Current Links: 1 2
Uninett Sigma2 AS Current Links: 1 2 3 4
Studentsamskipnaden i Gjøvik, Ålesund og Trondheim Current Links: 1
Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning (DIKU) Current Links: 1 2
Svalbard Museum Current Links: 1
Sysselmannen på Svalbard Current Links:
Telenor Svalbard AS Current Links: 1 2 3 4
Universitets- og høgskolerådet Current Links: 1
Uninett AS Current Links: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Unit - Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning Current Links: 1 2 3 4

Samtrafikkpartnere

Current  
Akamai CDN Current Links: 1 2
Bergen IX Current Links: 1
Microsoft Current Links: 1 2
NIX 1, Oslo Current Links: 1
NIX 2, Oslo Current Links: 1
Tromso IX Current Links: 1
Trondheim IX Current Links: 1
Telenor Current Links: 1 2
NORDUnet Zoom pod in Uninett Current Links: 1 2

Oppstrømsleverandør (NORDUnet)

Current  
NORDUnet Current Links: 1 2 3 4

Oppdatert: 2021-12-07 23:45:00 drift@uninett.no